Görev Ünvanı
İK ve İdari İşler Müdürü
Şehir
Gebze-Kocaeli
Sektör
Kozmetik
Açıklama

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun
 • İnsan Kaynakları ve İdari İşler alanında en az 8 yıl tecrübeli
 • Etkin iletişim (kişisel, kişilerarası, örgütsel) teknikleri bilgi ve uygulama, ekip yönetimi becerisine sahip
 • Genel planlama ve organizasyon yönü güçlü
 • İleri seçme – değerlendirme teknikleri (davranış bazlı mülakat teknikleri, değerlendirme merkezi uygulamaları, kişilik envanterleri yorumlama vb.) bilgi ve uygulama tecrübeli
 • Kuruluş İnsan Kaynakları stratejileri, politikaları ve prosedürleri bilgisine sahip
 • Mesleğe ilişkin yasal düzenlemelere hakim
 • Analitik düşünme ve analiz yeteneği güçlü, stratejik bakış açısı kuvvetli
 • Stratejik bakış açısına sahip olmak
 • Kriz yönetimi kası güçlü

İŞ TANIMI

 • Firmanın İnsan Kaynakları Politikası, Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının oluşmasını sağlamak ve bölümünü bu kapsamda yönetmek
 • Stratejik İnsan Kaynakları Politikası ve Planlamasına göre mevcut ve gelecekteki yetenek ihtiyaçları, işe alım, elde tutma, kariyer ve yedekleme planlaması ile ilgili olarak kuruluşun insan kaynakları ve yetenek stratejisini anlamak ve uygulamak
 • Departman bütçesini hazırlamak, kontrol ve takibini yapmak
 • Tüm alanlardaki görev tanımları, insan kaynakları alanındaki iş akış şemaları ve prosedürlerin tam ve güncel olmasını sağlamak
 • İşe alma, işten çıkarma, terfi, görev değişikliği, atama politika ve süreçlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlamak
 • İnsan kaynakları ve personel ile ilgili yasal süreçler, güncellenen kanunlar, mevzuat, yönerge vb. gelişmeleri takip etmek, firma genelinde bu süreçlere uyumu takip etmek ve varsa uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak
 • Kurum içi disiplini koruyacak prosedürler geliştirmek (Disiplin yönetmeliği, çalışma saatleri kontrol vb.) ve bunların takibini yapmak
 • İş ve işçi güvenliği ile ilgili kanunlara ve firma içi yönergelere uyulmasını takip etmek, gereği halinde yaptırım uygulanılmasını sağlamak
 • Şirket içi performans yönetimi yerleştirmek. Çalışan performanslarını ve amir değerlendirmelerini toplamak, analiz etmek ve üst yönetime raporlamak
 • Bölüm yöneticilerinden personellerin kariyer planlarını oluşturmasını istemek ve raporlamak
 • Bölüm yöneticilerinden eğitim taleplerini toplamak, ayrıca tüm bölüm/kişilerle ilgili tespit ettiği eğitim ihtiyaçlarını raporlayarak, eğitim bütçesini hazırlamak ve onaylatmak, personelin her zaman eksiksiz bilgi seviyesinde olmasını sağlamak
 • Çalışanlar için kurum içi gelişim fırsatları sağlayan öğrenme ve gelişim programları ve girişimleri oluşturmak
 • Personel hakkediş, bordro, izin, emeklilik vb. süreçlerin ve özlük kayıtlarının doğru ve güncel tutulmasını sağlamak
 • Güvenlik personellerinin çalışmalarını takip etmek, denetlemek ve firma ile ilişkileri yürütmek
 • Yemekhane düzenini sağlamak, yemekhane ihtiyaçlarını, araç ve gereçlerini yemek firmasından talep etmek, yemek dağıtımını takip etmek
 • Tüm teknik cihazlarının (klima, donanım vb.), bina ve tesisatının; koruyucu bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini ve ısı, enerji kaynaklarını yönetmek. Maliyetlerinin tespit edilebilmesi için piyasa araştırmalarını yapmak
 • Şirket araçlarının bakım, km takip, temizlik süreçlerini takip etmek, verimli kullanılmalarını sağlamak
 • Servis araçlarını, güzergahlarını ve personelin taşıma süreçlerini yönetmek ve koordine etmek
İletişim

Evrim Çağrı Özkan
Recruitment Manager
[email protected]

Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!