Görev Ünvanı
İK Müdürü
Şehir
Bursa
Sektör
Üretim
Açıklama

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz üretim sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için, Şirketin hedefleri doğrultusunda tüm İnsan Kaynakları ve İdari İşler operasyonunu yönetecek “İnsan Kaynakları Müdürü” arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

 • İlgili alanda Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora mezunu (Mühendislik, İK Yönetimi, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi vs.)
 • ERP programı bilgisi olan,Tercihen IFS sistemini kullanmış
 • İyi derecede İngilizce ve MS Office bilgisine sahip
 • Tercihen Otomotiv veya Makina sektöründe tecrübe sahibi
 • İnsan Kaynakları alanında en az 10 yıl deneyimli
 • Modern İK süreçlerinin kurulumunda deneyimli
 • Ekip yönetimi, sistem ve düzen oluşturma konusunda bilgi ve deneyim, sahibi
 • Performans Yönetimi, İşe Alım, Kariyer Planlama, Eğitim fonksiyonlarını kurup, yürütme tecrübesi olan
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği, analitik yönü, organizasyon, planlama, takip ve raporlama yönü kuvvetli
 • Planlama ve organizasyon becerisine sahip, tercihen yöneticilik yetkinlikleri olan benzer eğitimleri almış
 • Temsil gücü ve ikna kabiliyeti yüksek

İŞ TANIMI

 • Stratejik İK politikaları kapsamında organizasyonel gelişim ve verimlilik projelerinin tasarlanarak hayata geçirmek
 • Verimlilik ve etkinliği arttıracak süreçlerin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütülmesi
 • Değişim yönetimi çalışmaları doğrultusunda; iş analizi, görev tanımı, iş süreçleri tasarımı ve organizasyon çalışmalarını hazırlamak
 • Organizasyonun ihtiyaçlarını şirket stratejisine göre gözden geçirmek ve gelecekte olmak istediği yere göre organizasyonel uygulamaların tasarımını ilgili paydaşlarla beraber gerçekleştirmek
 • Organizasyon şemalarının güncel olmasını sağlamak yeni eklenen roller için raporlama hiyerarşisini belirlemek
 • Performans yönetimi kariyer yönetimi ve öğrenme gelişim faaliyetleri kapsamındaki tüm dijital insan kaynakları projelerini yürütmek
 • İnsan Kaynakları politika ve prosedürlerinin yazılması, yenilenmesi süreçlerinde rol oynamak
 • İK analitiklerinin tasarlanmasını ve ihtiyaçlar doğrultusunda raporları geliştirilmesini sağlamak
 • Performans Yönetim Sistemi kapsamındaki çalışmaları yürütmek ve iş kolları ile iş birliği içerisinde çalışmak
 • Sürdürülebilirlik projeleri kapsamında, İnsan Kaynakları ekibimin projelerini yürütmek ve yönetmek
 • Çalışanların sicil ve özlük işlemlerinin takibi ve ücret tahakkuklarının gerçekleştirilmesini sağlamak. İş sözleşmeleri ve iş akdi feshi ile ilgili süreci yönetmek
 • Çalışanların motivasyon ve iletişimini güçlü kılacak uygulamaların planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak
 • İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri belirlemek, bu tedbirleri uygulamak ve uygulanmaları izlemek
 • İnsan Kaynakları ile ilgili yasal mevzuatı takip etmek
 • Yemek, temizlik, bahçe bakım, güvenlik, personel taşıma, şirket araçları gibi idari işler faaliyetlerinin tüm çalışanların gereksinimlerini karşılayacak şekilde yürütülmesini sağlamak. Sosyal ve İdari İşler ile ilgili faaliyetleri takip etmek ve geliştirmek
 • İnsan Kaynakları bütçesini hazırlamak, onaya sunmak, onaylanan bütçeye uyumu sağlamak
 • Sorumlu olduğu birimin çalışanları yönlendirmek, etkili geribildirim vererek geliştirmek ve motivasyonu yükseltmek
 • Personel ihtiyaçlarını belirlemek ve işe alım stratejileri geliştirmek için departman müdürleri ile iş birliği yapmak
 • İşe gücünü en iyi şekilde değerlendirmek, personel seçme ve işe alma sürecini yürütmek
 • Ücretlendirme, prim ve sosyal haklar ile ilgili olarak sistemleri oluşturmak ve uygulamasını sağlamak
 • Çalışanların görev ve sorumlulukları doğrultusunda hedeflerinin yerine getirilmesindeki başarının ölçümlenmesini Performans yönetim sistemi içerisinde gerçekleştirmek
İletişim

Müjde Özenen Cumbul
Bursa Region Director
[email protected]

Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!