Değişime Hazır Mıyız?

2020 yılı çalışma disiplin ve yaklaşım modellerimizi sıra dışı kılan bir yıl oldu. 3 şubemiz genelinde uyguladığımız anketimizle 120 müşterimizden, temsil ettikleri kurumun çalışanlarına Covid-19 sürecini atlatmaları ve değişen çalışma metodolojilerini pozitif yansıtabilmeleri için hangi aksiyonları aldıklarını, işe alım ve tutundurma süreçlerinde ne gibi yenilikler uyguladıklarını danıştık.

1. Online platforma taşınan işe alım görüşmelerinden %91 oranında verim aldığını ifade eden yetkililer, pandemi sonrasında da bu platformları kullanmaya devam edeceklerini belirtmişler. Online görüşmelerin zamandan tasarruf sağladığı aşikâr, ancak yüz yüze görüşmelerdeki uçtan uca gerçekleştirdiğimiz tamamlayıcı birçok destek faktörden yoksun kaldığımız bir teknik bu, bu sebeple biz Hugent ekibi olarak pandemi sonrası yine yüz yüze gerçekleştireceğimiz mülakatlarımıza dönmeyi hedefliyoruz.

2. Organizasyonların %57’si mental olarak tüm bireyleri etkileyen salgına karşı, çalışanlarına süreci daha iyi atlatabilmeleri ve pozitif bakabilmeleri için eğitim ve sosyal aktivite alternatifleri sunup destek olmuşlar. Şirketlerin çalışanlarına yönelik tasarladığı ya da satın aldığı bu uygulamalar şüphesiz ki çalışanlarına verdiği önem ve değerin bir göstergesi. Ancak çalışanların genel görüşleri ise iş süreçlerini online ve mesai saatlerini aşan sürelerle takip etme durumunda kaldıkları bu süreçte mahrum kaldıkları ofis ortamı, iş arkadaşlarıyla olan yüz yüze iletişim ve işyerine olan bağlılığa etkisinin yerini dolduramayacağı yönünde.

3. 2021 yılı, Covid – 19 etkilerinin azalmasıyla birlikte hem şirketler hem de çalışanlar için yeni iş düzenine adaptasyon yılı olacak gibi görünüyor. Bazı meslek ve iş grupları için uzaktan çalışmanın kalıcı bir çalışma düzeni haline geleceği aşikâr iken, diğerleri için farklı kurallar ve düzenlemelerle bir yüz yüze iş ortamı olacak. Bu nedenle şirketlerin işe alım ile başlayan çalışan yaşam döngüsünde, daha fazla odaklanmaları gereken, çalışma modeli ne olursa olsun o modelin şirketin performansına olan etkileri. İşe alım yöntemlerinden performans değerlendirmeye kadar süreçler yeni düzene uygun hale getirilmeli ki en az eskisi kadar verimli bir çalışma ortamı sağlanabilsin. Her ne şekilde olursa olsun, şu bir gerçek ki; değişim kaçınılmaz ve hepimizin yeni düzene göre kolları sıvaması gerekiyor.