İnsan Kaynaklarında Yeni Norm: “Çevik Yaklaşım”

Son yıllarda iş dünyası karmaşık bir yapıya evrildi. Şirketler için operasyonel verimlilik ve yenileşme kabiliyetlerini korumak, dijital dönüşüme adapte olmak, rekabet avantajını sürdürmek, değer katan çalışanı şirkete kazandırabilmek gibi konular epey zorlaştı. Yeni bir kavram olan “Çevik Yaklaşım (Agile)” bugün, kendilerini geleceğe taşımak isteyen şirketlerin tercih ettiği güçlü bir yaklaşım türü olarak öne çıkıyor.

Çeviklik, bir organizasyonun yeni koşullara uyum sağlama ve yeni fırsatlar yaratmak için yönünü değiştirebilme yeteneği olarak tanımlanıyor.

Özellikle son yıllarda gündemde olan dijital dönüşüm, kurumlarda çevik olma zorunluluğunu da beraberinde getirdi. Çevik yaklaşım, firmalarda IT’den İnsan Kaynaklarına kadar pek çok departmanda farklı disiplinler ile uygulanıyor. Özellikle yeni kuşağa ulaşmak isteyen ve insan odaklı firmalarda bu dönüşüm kaçınılmaz durumda.

Çevik yöntemler, prensip olarak müşterilerin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve tatmin edici cevaplar verebilmek diğer yandan da yeni nesil iş gücünü tutarak çalışan memnuniyetini sağlamak için kullanılıyor. Kurum içi yaklaşımlarda iş süreçlerinin daha esnek, verimli ve müşteri odaklı hale gelmesi ile de birçok sektörde “Çevik Yaklaşım” prensibi etkin hale gelmeye başladı.

Bu yaklaşımın en büyük gücünü ise “İnsan Kaynakları” birimleri başlatıyor. Özellikle İşe alım süreçlerinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak adayların daha hızlı bir şekilde sürece dahil edilmesini, esneklik ve sürekli geri bildirim alışverişiyle süreç yönetimlerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesine ve işe alım proseslerinin daha kolay optimize edilmesini katkı sağlayan bir model olduğu gözlemleniyor. İşe alım sürecini daha verimli, aday odaklı ve daha hızlı bir şekilde tamamlanmasına ve çeviklik sayesinde değişen ihtiyaçlara hızlıca adapte olmasını sağlıyor. Bunu ön plana koyan şirketlerin ise işe alım süreçlerinde kişilerin firmaları tercih etmesine büyük katkı sağladığını gösteren veriler de gitgide büyüyor.

İş birliğini, uyumu ve inovasyonu beraberinde getiren bu yaklaşımla işe alım süreçlerinde kişilerin kuruma olan bağlılığını ve seçme noktasını ön plana çıkardığını görüyoruz. Şüphesiz “Çevik İşe Alım” yaklaşımı, şirketlerin ilerleyen yıllarda en uygulanır ve en çok konuşulacak konu başlıklarından biri olacağını gösteriyor.