5 yıl içerisinde hangi yetkinliklere ihtiyaç duyacağız?

İş dünyasında sürekli anılan kavramlardan biri olan yetkinlik, kurumsal bağlamda ise üstlenilen/üstlenilecek sorumlulukların yerine getirilmesini sağlayan bilgi, tutum ve becerilerin toplamıdır. Günümüz dünyası artık geçmişe kıyasla küresel rekabetin, hızın ve zorlu sorunların yaşandığı bir dönem. Bu dönemde birey, başarılı olabilmek için yetkinliğe, yani beceri ve bilginin bir arada olmasına çok daha fazla ihtiyaç duyacaktır. Gelecekte fark yaratabilmek için belirli yetkinlikler üzerine odaklanılması gerekecektir.

Değişen dünyayla birlikte iş dünyasında ihtiyaç duyulan yetkinlikler de değişmektedir. Covid-19 süreci, iş dünyasına değişimi keskin bir biçimde dayatmış ve işletmelerin üstlenmekte oldukları rolleri sürdürebilmeleri için yeni yetkinliklere sahip üyeleri bünyesine katmasını gerekli kılmıştır. Teknolojinin benimsenmesinin artışına paralel, önümüzdeki yıllarda çalışanların yeni etkinliklere sahip olması kaçınılmaz olacaktır.

Peki, 5 yıl içerisinde hangi yetkinliklere ihtiyaç duyulacak?

Geleceğe yapılacak yatırımın en önemli ayağı, eğitim ve kültür yatırımları olacak. Bu nedenle bu kategoride stres toleransı, esneklik, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri bulunuyor. İş verenler gelecek beş yıl içerisinde eleştirel düşünme ve problem çözme yetkinliklerinin öne çıkacağını düşünüyor. Yarının dünyası aynı zamanda, iş birliği, rezilyans yani zorluklara karşı kırılmayan ve odaklanma özellikleri gelişmiş bireylere ihtiyaç duyulacağını belirtiyorlar.

Günümüzde tüm şirketlerin duygusal zekaya yatırım yapmaya başladığı şu dönemde şirketlerin, ürünlerini alacak kişileri iyi analiz ederek anlamaya, tüketicinin yerine kendisini koyarak empati kurmaya çalıştığını, bu nedenle de duygusal zekâ, yani karşımızdakinin ne hissedeceğini anlamak ve bilişsel esneklik yarının dünyası için önemli bir özellik olacak. Bilişsel esneklik, elimizde var olanları başkalarının düşünemediği bir şekilde bir araya getirerek ondan yepyeni bir ürün ortaya çıkarmaktır. Baktığımızda Tesla yeni bir tekerlek icat etmedi, ya da elektriği icat etmedi. Ama ne yaptı? Başkasının düşünemediği şekilde elektrik teknolojisiyle araba teknolojisini birleştirdi.”

Özetle işini iyi bir şekilde yapan, karşılaştığı zorluklarda esneyip direncini artıran, teknolojiyi kendi lehine kullanabilen, yüzünü yeniliğe dönen, belirsiz gelecekten korkmayanlar geleceğin kazananları olacaktır.