İş Dünyasında Dikkatimizi Çeken 8 Önemli Başlık

Geçtiğimiz yıllarda, önceki yıllara kıyasla çok daha büyük ölçekli değişimler geçiren iş dünyasının ihtiyaçları ve odağı da değişiyor. Hugent olarak 2022 yılında iş dünyasında dikkatimizi çeken 8 önemli başlığı derledik. Bunlar;

1. Yetenek Kazanımı; En iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak, işyeri ve ofislerin görünümünün yeniden tanımlanmasını gerektiriyor.

2. Çalışan Deneyimi; Çalışanların kendilerini değerli, başarılı ve iyi hissetmeleri gerekiyor.

3. Sürdürülebilirlik & Çevre; Çevre ve iklimin yanında toplumsal eşitlik ve cinsiyet eşitliği de çalışanlar için öncelikli konular.

4. Yapay Zeka Uygulamaları; Günümüzde dijital dünyaya ayak uydurmanın en temel gerekliliklerinden biri de verimlilik, güvenlik ve etkinliği artırmak için yapay zeka uygulamalarının benimsenmesi.

5. İnovatif İstihdam; Geleneksel istihdam yöntemleri, yerini inovatif ve çözüm odaklı yeni yöntemlere bırakıyor.

6. Siber Güvenlik Önlemleri; İnsan, siber güvenliğin en temel ve en önemli unsuru. Bu nedenle insan kaynakları siber güvenliğe yaklaşımda kilit bir rol oynuyor.

7. Yatay Hiyerarşik Yapı; Görevlerin yerine getirilmesi ve sorumluluk bilinci öne çıkıyor, dikey organizasyon yapısını oluşturan çizgiler ortadan kalkarak yerini hiyerarşinin daha az olduğu yapılara bırakıyor.

8. Çalışan Ruh Sağlığı; İş dünyası tarafından çalışanların ruh sağlığı ve özellikle pandemi koşullarında yaşadıkları psikolojik yorgunluğu desteklemek için proaktif bir yaklaşım benimseniyor.