Seçme ve Yerleştirme Neden mi Kritik ?

İnsan kaynakları fonksiyonunun en kritik faaliyetlerinden biri seçme ve yerleştirmedir.

Aslında seçme ve yerleştirmeyi, sadece insan kaynakları fonksiyonu ile sınırlandırmamak gerekir. Seçme ve yerleştirmenin, bir şirketin en kritik faaliyetlerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Neden derseniz; seçme ve yerleştirme süreci birçok şeyin sebebi ve başlangıcıdır. Bir şirketin ana faaliyeti ne olursa olsun, o faaliyeti yerine getirenler çoğunlukla çalışanlar olduğundan, ana faaliyetin çıktısı, çalışanların yaptıkları işe ne derece uygun oldukları ile doğrudan alakalıdır. Haliyle de doğru kişileri doğru pozisyonlara almak şirketin performansı için son derece belirleyicidir. Özellikle orta ve üst düzey seçme ve yerleştirmeden bahsediyorsak bu daha da kritik bir konu haline geliyor. Ayrıca şirketlerin profesyonelce yönetildiği algısını oluşturmada da işe alım süreci çok büyük rol oynar. Peki bu kadar önemli olan bir faaliyete gerçekten gereken özeni gösteriyor muyuz ya da olması gerektiği gibi mi yönetiyoruz? Bizce bu soru her yöneticinin ve insan kaynakları profesyonelinin kendine sorması gereken önemli bir soru.

Seçme ve yerleştirme süreci ile ilgili kayıtların tutulamaması, yöneticiler ve insan kaynakları birimi arasında yaşanan iletişimsizlik, seçme ve yerleştirme sürecinin kişilerden bağımsız olarak sadece işe ve pozisyona uygunluğun ölçümlendiği bir süreç olarak yönetilememesi, adaylara geri bildirim vermede yaşanan sıkıntılar gibi birçok olumsuzluk akışı ve sonuçları negatif etkileyebilir. Çözüm ise, tüm bunların yaşanmadığı, uygun ve etik bir şekilde yönetilen bir seçme ve yerleştirme süreci ve sonucunda da başarılı çalışanlar ve hevesli adaylar.