Referans Kontrolünün Önemi

Sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız “ İşe Alımda Referans Kontrolü Sizin İçin Ne İfade Ediyor?” anketimize oldukça yüksek bir katılım gerçekleşti. 1721 oyun %47’si Referans Kontrolünü oldukça etkili bulurken, %53’ü doğruluğuna inanmadığını ifade etti. Hatta bazı katılımcılarımız farklı görüş ve deneyimlerini yorumlarda da aktardılar.

Peki Referans Kontrolü biz danışmanlar için ne ifade ediyor?

Bizler için Referans Kontrolü işe alım sürecinin önemli bir aşamasıdır. Her ne seviye olursa olsun, sadece adayın beyanına dayalı bir süreçle işe alımı tamamlamak riskler içerecektir. Mülakat süreci tamamlanmış, teklif vermeyi düşünülen aday için muhakkak hem adayın ilettiği kişi/kurumlar üzerinden hem de bağımsız referans kontrolü yapılmalıdır. Bugüne kadar yaşadığımız deneyimler gösterdi ki, maalesef adaylar referans kontrolü için ilettikleri kişi bilgilerinde yanıltıcı yönlendirmeler, geçmiş deneyimlerini ve işten ayrılma sebeplerini aktarırken eksik ya da yanlış aktarımlar yapabiliyorlar. Referans Kontrolü olmadan buradaki “doğrulara” ulaşmanız çok mümkün olmayacaktır.

Bununla beraber her ne kadar adayı mülakat sürecinde tanımaya çalışsanız da, kendisi ile geçmişte birlikte çalışmış yöneticisi, ekip arkadaşı ve kurumun İnsan Kaynakları bölümünden kendisinin performansı, çalıştığı süre boyunca kuruma ve kişilere yaşattığı deneyim, bıraktığı iz hakkında detaylı bilgi edinilmesi kurumunuz için doğru kişiyi istihdam etmenize önemli etkisi olacak bir değer yaratabilir. KVKK kapsamında ve etik değerler çerçevesinde Referans Kontrol sürecinin adayın bilgisi ve onayı dâhilinde yapılması gereklidir. Adayla ilgili aldığımız görüşler elbette ki her zaman objektif olmayabilir, herhangi bir husumet ya da adaya referansı veren kişi arasında kişisel çatışmalardan kaynaklı olumsuz geri bildirimler alınabilir, bu durumda da çapraz referans kontrolü yaparak genel kanı ve yoruma ulaşmak mümkündür. Ülkemizde yaygın olan ve maalesef hem adayı hem de firmanın kendi reputasyonunu zor duruma sokan bir Referans Kontrol süreci var. Adayın bilgisi olmadan kendisi hakkında piyasadan bilgi toplamak, mevcut çalıştığı işyerindeki bir tanıdığı arayarak kişi hakkında bilgi edinmeye çalışmak gibi…

Gizliliğin ön planda olması gereken bir süreçte aday son derece zor ve riskli bir duruma düşebiliyor. İşe alım sürecini yürüten tüm kişi ve kurumların böyle bir yaklaşımdan imtina etmesi adayın ve firmanın imajı için oldukça önemli bir konudur. Referans Kontrolü işe alım sürecinin olmazsa olmazıdır, aşağıdaki aşamalar dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir,

  • Adaya Referans Kontrolü yapılacağının bilgisi verilmeli, hem kendisinin beyan edeceği kişiler üzerinden hem de bağımsız referans yapılacağı iletilmelidir.
  • Bir aday için birden fazla referans ile konuşulmalıdır.
  • Adayla mülakatı gerçekleştiren, adayı tanıyan kişinin referans sürecini gerçekleştirmesi gereklidir.

Maalesef bu süreç bazen operasyonel bir yük gibi algılanıp asistan ya da destek birimler tarafından gerçekleştirilebiliyor, bu da adayı hiç tanımayan bir kişinin bir soru kitlesi üzerinden gelen yorum ya da bakış açısını değerlemeyerek robotik bir soru/cevap mekanizması ile süreci gerçekleştirmesi anlamına gelecektir.

Referans Kontrolü kurumunuza hem kültürel hem de karakteristik yapısı beklentilerinizle örtüşen kişileri istihdam etmenize fayda sağlayacak, adayın beyanına dayalı riskleri minimize ederek, daha güvenilir ve standardize edilmiş bir süreç yönetmenize yol gösterici olacaktır.