Yazılım Test Mühendisliği Nedir?

Bir yazılım projesinin, yazılım sürecinden başlayarak ürünün geliştirilmesine kadar projenin, istenen gerekliliklere uygun olup olmadığını test eden kişi Yazılım Test Mühendisi’dir. Mühendisin test süreci, yazılım geliştirme sürecinden önce başlayarak yazılım bittikten sonra da devam eden bir iş akışıdır.

Her yazılım projesinin test aşaması farklılık göstermektedir. Bunun nedeni her yazılım projesinin gereksinimlerinin ve kullanılan teknik ve yöntemlerin birbirinden farklı olmasıdır. Test mühendisinin gerçekleştirdiği test çalışmaları yoluyla uygulamanın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı ayrıca işlev ve beklenen özelliklerinin yerinde olup olmadığı değerlendirilmektedir.